ඉඩෝරයේ නගර කොනේ - Idoraye nagara kone

ඉඩෝරයේ නගර කොනේ -  Idoraye nagara kone
Singer : Amal Perera  | Lyrics : Ruwan Nandika | Music :  Kasun Kalhara

ඉඩෝරයේ නගර කොනේ
අයිෆල් සීමාවේ  ඔබව පෙනේ
ප්‍රංශ යුවතියන් හදේ කොන අරන්
ලිලී මල් සුළං මීඳුමෙන් වහන්
මායාවී පායාවී පමාවී //

ෆ්‍රැන්ක්‌ මිටි ගණන් යුරෝපයේ ඉඳන්
හම්බ කරන මගේ කර පිටින්
යන්න එනවනං ඇයිද නෙතු පියන් //
බලා නොඉන් තවත් කල් අරන්

ඉඩෝරයේ........

රයින් ගඟ කොනින් පෙම් හසුන් අරන්
යන්න එන්න මොකක්‌දෝ හෙයින්
කියන නෙතු පියන් අහනවද ඉතින් //
ශ්වේත වර්ණ කරළියේ ඉඳන්


ඉඩෝරයේ........


Idoraye nagara kone aipal seemawe
obawa pene...
pransa yuwathiyan hade kona aran  
lilee mal suran meedumen wahan..
maayaavee paayaavee pamaa vee..//

[1st Verse]
--------------------------------------        
frank miti ganan.. europe indan..
hamba karana mage karapitin
yanna enawa nam.. eida nethu piyan..//
pamaa novee thawath kal aran..

[2nd Verse]
--------------------------------------         
rhaine ganga konin.. pem hasun aran..
yanna enna mokakdoo hein
kiyana nethu piyan ahanawada ithin..//
swetha warna tharuniye indan

[last Chorus]
--------------------------------------
Idoraye nagara kone eiffel seemawe
obawa pene...
pransa yuwathiyan hade kona aran
lilee mal suran meedumen wahan..
maayaavee paayaavee pamaa vee..//Singer : Amal Perera 

Lyrics : Ruwan Nandika

Music :  Kasun Kalhara

Share this:

,

CONVERSATION